bronzszobraszati_szimpozium1.jpg
bronzszobraszati_szimpozium2.jpg
DSC_5526_copy.jpg
DSC_0857_copy.jpg
DSC_0753_copy.jpg
bronzszobraszati_szimpozium1.jpg

SZOLNOKI BRONZSZOBRÁSZATI SZIMPÓZIUM


S Z O L N O K I  
B R O N Z S Z O B R Á S Z A T I   S Z I M P Ó Z I U M

SCROLL DOWN

SZOLNOKI BRONZSZOBRÁSZATI SZIMPÓZIUM


S Z O L N O K I  
B R O N Z S Z O B R Á S Z A T I   S Z I M P Ó Z I U M

szolnoki bronzszobrászati szimpózium

A szimpóziumot létrehívó, elindító ok a résztvevő alkotók azon törekvése, vágya, hogy egy időre függetlenítve magukat a megrendelői igényektől, vagy a monumentális köztéri szobrászat formai és tartalmi kereteitől önnálló, saját belső szobrászi, formai invencióikat megvalósító műveket hozzanak létre. Ezen kezdeményezésnek ad teret a Szolnoki Művészeti Egyesület a Szolnoki Művésztelep kertjében, épületeiben.
Az alkotótábor művészei a Szolnoki Képzőművészeti Társaság tagságából kerülnek ki, erősítve ezzel annak mind szakmai, mind emberi értékeket megőrizni és felmutatni kívánó alapgondolatát. Ezzel együtt a rendezvény résztvevőit tekintve országos merítésű, hisz a művésztelepen és Szolnokon tevékenykedő szobrászokon kívül, hazánk számos területéről érkeznek művészek a táborba. A baráti hangulatban végzett közös munka és együtt gondolkodás szobrokban tárgyiasult eredményét, minden évben a szimpóziumot záró kiállításon tekintheti meg a közönség.

A Szolnoki Bronzszobrászati Szimpózium mára a Szolnoki Művésztelep rendszeres programjainak sorába lépett. Ennek megfelelően célunk, hogy a szimpózium következő években is kerüljön megrendezésre, emellett törekszünk résztvevői körének bővítésére, olyan alkotók meghívásával, akik szakmaiságukkal, gondolkodásmódjukkal tovább gazdagíthatják a mára már jól kialakult szellemi műhelyt.

 

RÉSZTVEVŐK:

Baráth Fábián  /  Boros Miklós János  /  Gergely Réka  /  Gilly Tamás  /  Pogány Gábor Benő
Révi Norbert  /  Szabó Áron  /  Szabó György

bronzszobraszati_szimpozium2.jpg

2017


2 0 1 7

2017


2 0 1 7

IV. SZOLNOKI BRONZSZOBRÁSZATI SZIMPÓZIUM

Helye: Szolnoki Művésztelep
Ideje:  2017. augusztus 21. – szeptember 3.

RÉSZTVEVŐK:

Baráth Fábián  /  Boros Miklós János  /  Dorogi János  /  Gergely Réka  /  Gilly Tamás   
Pogány Gábor Benő  /  Révi Norbert  /  Szabó György

DSC_5526_copy.jpg

2016


2 0 1 6

2016


2 0 1 6

III. SZOLNOKI BRONZSZOBRÁSZATI SZIMPÓZIUM

Helye: Szolnoki Művésztelep
Ideje:  2016. október 1. - 15.

Résztvevők: 
Baráth Fábián / Boros Miklós János / Gilly Tamás / Gergely Réka / Nagy Dániel
Pogány Gábor Benő / Révi Norbert / Szabó György 

A szimpóziumot záró kiállítás:    

Aba-Novák Agóra kulturális Központ
2016. október 15. - november 7. 
Megnyitotta: Wehner Tibor művészettörténész    

DSC_0857_copy.jpg

2015


2 0 1 5

2015


2 0 1 5

II. SZOLNOKI BRONZSZOBRÁSZATI SZIMPÓZIUM

Helye: Szolnoki Művésztelep
Ideje:  2015. július 6. - 26.

Résztvevők: 
Baráth Fábián / Boros Miklós János / Gilly Tamás / Gergely Réka
Pogány Gábor Benő / Révi Norbert / Szabó Áron / Szabó György 

A szimpóziumot záró kiállítás:    

Aba-Novák Agóra kulturális Központ
2015. október 16. - november 3. 
A kiállításmegnyitó alkalmából a művekről a résztvevő alkotók beszéltek

DSC_0753_copy.jpg

2014


2 0 1 4

2014


2 0 1 4

I. SZOLNOKI BRONZSZOBRÁSZATI SZIMPÓZIUM 

Helye: Szolnoki Művésztelep
Ideje:  2014 szeptember 15-30

Résztvevők:

Baráth Fábián / Boros Miklós János / Gilly Tamás / Gergely Réka
Pogány Gábor Benő / Révi Norbert / Szabó Áron / Szabó György 

A szimpóziumot záró kiállítás:    

Aba-Novák Agóra kulturális Központ
2014 október 15 - november 2.
Megnyitotta: Szepes Hédi művészettörténész